Façana de l'escola

Formació Professional, CFGM Perruqueria i Certificació Professional

Aquests estudis tenen una durada de dos cursos escolars i et certifiquen com a Tècnic en perruqueria i estètica

SORTIDES ACADÈMIQUES

 • Al batxillerat
 • A un cicle formatiu de grau superior

SORTIDES PROFESSIONALS

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • perruquer o perruquera;
 • barber o barbera;
 • tècnic o tècnica en coloracions capil·lars;
 • tècnic o tècnica en canvis de forma del cabell;
 • tècnic o tècnica en tall de cabell;
 • tècnic o tècnica en postisseria;
 • tècnic o tècnica en manicura;
 • tècnic o tècnica en pedicura;
 • tècnic o tècnica o agent comercial d’empreses del sector;
 • recepcionista en empreses perruqueria;
 • demostrador o demostradora d’equips, cosmètics i tècniques de perruqueria.

ACCÉS

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria,
 • haver superat la prova d’accés a cicles de grau mitjà
 • tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar,
 • haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP),
 • tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics,
 • haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys,
 • haver superat els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació professional inicial (PQPI),
 • tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.
 • Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir com a mínim 17 anys l’any en què es fa la prova.

CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ de Perruqueria i cosmètica capil·lar (INFO)

Aquests estudis tenen una durada de dos cursos escolars i et certifiquen com a Tècnic en perruqueria i estètica

SORTIDES ACADÈMIQUES

 • Al batxillerat
 • A un cicle formatiu de grau superior

SORTIDES PROFESSIONALS

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • perruquer o perruquera;
 • barber o barbera;
 • tècnic o tècnica en coloracions capil·lars;
 • tècnic o tècnica en canvis de forma del cabell;
 • tècnic o tècnica en tall de cabell;
 • tècnic o tècnica en postisseria;
 • tècnic o tècnica en manicura;
 • tècnic o tècnica en pedicura;
 • tècnic o tècnica o agent comercial d’empreses del sector;
 • recepcionista en empreses perruqueria;
 • demostrador o demostradora d’equips, cosmètics i tècniques de perruqueria.

ACCÉS

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria,
 • haver superat la prova d’accés a cicles de grau mitjà
 • tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar,
 • haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP),
 • tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics,
 • haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys,
 • haver superat els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació professional inicial (PQPI),
 • tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.
 • Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir com a mínim 17 anys l’any en què es fa la prova.

Certificat de professionalitat de PERRUQUERIA (nivell 1) [GRATUÏT] Si està interessat en cursar-lo contacta amb nosaltres a partir de setembre

Un certificat de professionalitat és un document que expedeix l’administració laboral (a les Balears, el SOIB) i que acredita, de forma oficial i amb validesa a tot l’Estat, que una persona treballadora és competent en una qualificació professional.

MÉS INFO SOBRE EL NOSTRE CERTIFICAT DE PERRUQUERIA

Requisits d’accés

CAP

Titulació

Certificat Professional de nivell 1 en SERVEIS AUXILIAR DE PERRUQUERIA expedit pel SOIB i el Ministerio de empleo y la Seguridad Social.

Sortida Professional

 • Auxiliar de perruqueria

Dates del curs

PREVISIÓ INICI CURS: OCTUBRE

HORARIS

Es publicaran quan es confirmi l’inici del curs.

CONTACTA AMB NOSALTRES PER INSCRIURE’T O PER A MÉS INFORMACIÓ


Certificat de professionalitat d’ ESTÈTICA (nivell 1) [GRATUÏT] Si està interessat en cursar-lo contacta amb nosaltres a partir de setembre

Un certificat de professionalitat és un document que expedeix l’administració laboral (a les Balears, el SOIB) i que acredita, de forma oficial i amb validesa a tot l’Estat, que una persona treballadora és competent en una qualificació professional.

MÉS INFO SOBRE EL CERTIFICAT D’ESTÈTICA

Requisits d’accés

CAP

Titulació

Certificat Professional de nivell 1 en SERVEIS AUXILIAR D’ESTÈTICA expedit pel SOIB i el Ministerio de empleo y la Seguridad Social.

Sortida Professional

 • Ajudant de maquillatge.
 • Ajudant d’estètica.

Dates del curs

PREVISIÓ INICI CURS: OCTUBRE

HORARIS

Es publicaran quan es confirmi l’inici del curs.

CONTACTA AMB NOSALTRES PER INSCRIURE’T O PER A MÉS INFORMACIÓ


Certificat de professionalitat de DOCÈNCIA DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL PER A L’OCUPACIÓ (nivell 3) [GRATUÏT] Si està interessat en cursar-lo contacta amb nosaltres a partir de setembre

Un certificat de professionalitat és un document que expedeix l’administració laboral (a les Balears, el SOIB) i que acredita, de forma oficial i amb validesa a tot l’Estat, que una persona treballadora és competent en una qualificació professional.

MÉS INFO SOBRE EL CERTIFICAT DE DOCÈNCIA PER A LA FORMACIÓ PROFESSIONAL

Requisits d’accés

 • Títol de batxillerat.
 • Certificat de professionalitat de nivell 3.
 • Certificat de professionalitat de nivell 2 de la mateixa família i àrea professional.
 • Complir el requisit acadèmic d’accés als cicles formatius de grau superior, o bé haver superat les proves d’accés corresponents i regulades per les administracions educatives.
 • Haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys i/o de 45 anys.

Les persones que no compleixin amb els requisits esmentats o no tinguin la titulació homologada, han de superar les proves de CC de nivell 3 que es realitzen a la nostra escola per poder accedir-hi.

Titulació

Certificat Professional de nivell 3 en docència de la formació professional per a l’ocupació expedit pel SOIB i el Ministerio de empleo y la Seguridad Social.

Sortida Professional

 • Formador de formació no reglada.
 • Formador de formació ocupacional no reglada.
 • Formador ocupacional.
 • Formador per a l’ocupació.
 • Formador de formadors

Dates del curs

PREVISIÓ INICI CURS: OCTUBRE

HORARIS

Es publicaran quan es confirmi l’inici del curs.

CONTACTA AMB NOSALTRES PER INSCRIURE’T O PER A MÉS INFORMACIÓ


Horaris Perruqueria 23-24

1R CURS

HoraDillunsDimartsDimecresDijousDivendres
8:05 – 9:00PENTINATSPENTINATSCOSMÈTICACOSMÈTICAPENTINATS
9:00 – 9:55COSMÈTICAPENTINATSCOSMÈTICACOSMÈTICAPENTINATS
9:55 – 10:50CANVIS DE FORMAPENTINATSMANS I PEUSMASCULÍPENTINATS
10:50 – 11:10ESPLAI
11:10 – 12:05CANVIS DE FORMAMASCULÍCANVIS DE FORMAMASCULÍ
12:05 – 13:00CANVIS DE FORMAMASCULÍFOLMANS I PEUSFOL
13:00-13:10ESPLAI
13:10 – 14:05ANÀLISI CAPIL·LARANÀLISI CAPIL·LARMANS I PEUSFOL
14:05 – 15:00ANÀLISI CAPIL·LARANÀLISI CAPIL·LARMANS I PEUS

2N CURS

HoraDillunsDimartsDimecresDijousDivendres
8:05 – 9:00MÀRQUETINGCOLORACIÓCOLORACIÓMÀRQUETING
9:00 – 9:55COLORACIÓMÀRQUETINGCOLORACIÓCOLORACIÓMÀRQUETING
9:55 – 10:50COLORACIÓEMPRESACOLORACIÓEMPRESA
10:50 – 11:10ESPLAI
11:10 – 12:05COLORACIÓIMATGE CORPORALCOLORACIÓEMPRESATALL DE CABELL
12:05 – 13:00COLORACIÓIMATGE CORPORALTALL DE CABELLIMATGE CORPORALTALL DE CABELL
ESPLAI
13:10 – 14:05TALL DE CABELLTALL DE CABELLIMATGE CORPORALTALL DE CABELL
14:05 – 15:00TALL DE CABELLTALL DE CABELLTALL DE CABELL


Certificat de professionalitat de CONFECCIÓ I PUBLICACIÓ DE PÀGINES WEB (nivell 2) [GRATUÏT] Si està interessat en cursar-lo contacta amb nosaltres a partir de setembre

Un certificat de professionalitat és un document que expedeix l’administració laboral (a les Balears, el SOIB) i que acredita, de forma oficial i amb validesa a tot l’Estat, que una persona treballadora és competent en una qualificació professional.

MÉS INFORMACIÓ SOBRE EL CERTIFICAT DE PÀGINES WEB

Requisits d’accés

 • Títol de graduat en educació secundària.
 • Certificat de professionalitat de nivell 2.
 • Certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional que el certificat al qual vols accedir.
 • Complir el requisit acadèmic d’accés als cicles formatius de grau mitjà o bé haver superat les proves d’accés corresponents regulades per les administracions educatives.
 • Haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys i/o de 45 anys.

Titulació

Certificat Professional de nivell 2 en CONFECCIÓ I PUBLICACIÓ DE PÀGINES WEB xpedit pel SOIB i el Ministerio de empleo y la Seguridad Social.

Sortida Professional

 • Desenvolupador i mantenidor de pàgines web.

Dates del curs

PREVISIÓ INICI CURS: OCTUBRE

HORARIS

Es publicaran quan es confirmi l’inici del curs.

CONTACTA AMB NOSALTRES PER INSCRIURE’T O PER A MÉS INFORMACIÓ

Matrícules relacionades

Per ara, no hi ha matrícules relacionades amb aquests estudis...

Novetats relacionades

Equip docent

 971 73 02 65

cepalabalanguera Logo Conselleria Educació i Formació Professional Logo Conselleria Educació i Formació Professional