Façana de l'escola

ESPA i E. Inicials, Educació Secundària per a persones adultes.


ESPA (INFO)

L’ESPA serveix per a aconseguir un títol equivalent al d’ESO.

Es pot fer tota l’ESPA en 2 anys, perquè cada curs dura 1 quadrimestre (mig curs).

Totes les assignatures que tenguis aprovades de quan vares fer ESO es convaliden.

Si no disposes d’un expedient acadèmic anterior et realitzarem una prova VIA (Valoració Inicial de l’Alumnat). És un examen que ens permetrà conèixer el teu nivell acadèmic i així determinar a quin nivell t’has de matricular.

L’obtenció de l’ESPA (ESO per a adults), a més de millorar la formació bàsica de les persones adultes, la situació professional i la laboral, permet l’accés als estudis de batxillerat i als cicles formatius de grau mitjà de formació professional.

La matrícula és quadrimestral. Els períodes d’inscripció són al setembre i després al febrer. Una vegada començat el curs, la matrícula als nostres ensenyaments segueix oberta: una persona es podrà matricular en aquells cursos amb places disponibles.

La B ofereix els cursos 1r, 2n, 3r, i 4t en horari de vespre; i 3r i 4t en horari de matí


Ensenyaments Inicials (INFO)

Són dos cursos de durada quadrimestral que serveixen per preparar-te bé per poder cursar ESPA.


Horaris d’ESPA 22-23

1r ESPA Vespre

Aula 4

HoraDillunsDimartsDimecresDijousDivendres
17:00 – 17:55C. SOCIALSANGLÈSMATEMÀTIQUESMATEMÀTIQUESCASTELLÀ
17:55 – 18:50C. SOCIALSANGLÈSMATEMÀTIQUESMATEMÀTIQUESCASTELLÀ
18:50 – 19:00
19:00 – 19:55C. NATURALSC. SOCIALSCATALÀCASTELLÀCATALÀ
19:55 – 20:50C. NATURALSC. SOCIALSCATALÀANGLÈSC. NATURALS
TUTOR/A: ERNEST PONS (epons@cepalabalanguera.cat)

2n ESPA Vespre

Aula 5

HoraDillunsDimartsDimecresDijousDivendres
17:00 – 17:55MATEMÀTIQUESC. NATURALSANGLÈSC. SOCIALSC. NATURALS
17:55 – 18:50MATEMÀTIQUESC. NATURALSANGLÈSC. SOCIALSANGLÈS
18:50 – 19:00
19:00 – 19:55C. SOCIALSCATALÀMATEMÀTIQUESCATALÀCASTELLÀ
19:55 – 20:50C. SOCIALSCATALÀMATEMÀTIQUESCASTELLÀCASTELLÀ
TUTOR/A: SILVIA MEDINA (smedina@cepalabalanguera.cat)

3r ESPA Vespre

Aula 6

HoraDillunsDimartsDimecresDijousDivendres
17:00 – 17:55CATALÀC. SOCIALSCASTELLÀANGLÈSMATEMÀTIQUES
17:55 – 18:50CATALÀC. SOCIALSCASTELLÀANGLÈSMATEMÀTIQUES
18:50 – 19:00
19:00 – 19:55C. NATURALSMATEMÀTIQUESC. NATURALSC. SOCIALSANGLÈS
19:55 – 20:50C. NATURALSMATEMÀTIQUESC. NATURALSCATALÀCASTELLÀ
TUTOR/A: MIQUEL ALOMAR (malomar@cepalabalanguera.cat)

4t ESPA Vespre

Aula 7

HoraDillunsDimartsDimecresDijousDivendres
17:00 – 17:55C. NATURALSCATALÀMATEMÀTIQUESC. NATURALSANGLÈS
17:55 – 18:50C. NATURALSC. SOCIALSMATEMÀTIQUESC. NATURALSCASTELLÀ
18:50 – 19:00
19:00 – 19:55CATALÀANGLÈSCASTELLÀC. SOCIALSMATEMÀTIQUES
19:55 – 20:50CATALÀANGLÈSCASTELLÀC. SOCIALSMATEMÀTIQUES
TUTOR/A: ELENA GARCIA (egarcia@cepalabalanguera.cat)

3r ESPA Matí

Aula 6

HoraDillunsDimartsDimecresDijousDivendres
9:00 – 9:55CASTELLÀCASTELLÀC. SOCIALSMATEMÀTIQUESC. NATURALS
9:55 – 10:50CASTELLÀANGLÈSC. SOCIALSMATEMÀTIQUESC. NATURALS
10:50 – 11:10
11:10 – 12:05MATEMÀTIQUESC. NATURALSANGLÈSCATALÀCATALÀ
12:05 – 13:00MATEMÀTIQUESC. NATURALSANGLÈSCATALÀC. SOCIALS
TUTOR/A: FLORÈNCIA GUILLÉN (fguillen@cepalabalanguera.cat)

4t ESPA Matí

HoraDillunsDimartsDimecresDijousDivendres
9:00 – 9:55MATEMÀTIQUESCASTELLÀC. NATURALSCATALÀCASTELLÀ
9:55 – 10:50MATEMÀTIQUESCATALÀC. NATURALSCATALÀCASTELLÀ
10:50 – 11:10
11:10 – 12:05C. NATURALSANGLÈSC. SOCIALSMATEMÀTIQUESC. SOCIALS
12:05 – 13:00C. NATURALSANGLÈSC. SOCIALSMATEMÀTIQUESANGLÈS
TUTOR/A: ESPERANÇA VERGARA (evergara@cepalabalanguera.cat)

Horaris d’Ensenyaments Inicials 22-23

INICIALS 1 GRUP A

HoraDillunsDimartsDimecresDijousDivendres
16:05 – 17:00ALFABETITZACIÓALFABETITZACIÓALFABETITZACIÓALFABETITZACIÓ
17:00 – 17:55ALFABETITZACIÓALFABETITZACIÓALFABETITZACIÓALFABETITZACIÓ
TUTOR/A: ANA GONELL (agonell@cepalabalanguera.cat)

INICIALS 1 GRUP B

HoraDillunsDimartsDimecresDijousDivendres
16:05 – 17:00CONSOLIDACIÓCONSOLIDACIÓCONSOLIDACIÓCONSOLIDACIÓ
17:00 – 17:55CONSOLIDACIÓCONSOLIDACIÓCONSOLIDACIÓCONSOLIDACIÓ
TUTOR/A: ANA GONELL (agonell@cepalabalanguera.cat)

Pre-ESPA (INICIALS 2)

HoraDillunsDimartsDimecresDijousDivendres
17:00 – 17:55ANGLÈSCATALÀ
17:55 – 18:50C. SOCIALSCASTELLÀANGLÈSCATALÀ
18:50 – 19:00
19:00 – 19:55C. SOCIALSÀMBIT
CIENTIFICOTECNOLÒGIC
CASTELLÀÀMBIT
CIENTIFICOTECNOLÒGIC
19:55 – 20:50CATALÀÀMBIT
CIENTIFICOTECNOLÒGIC
ÀMBIT
CIENTIFICOTECNOLÒGIC
TUTOR/A: BARTOMEU COLL (tcoll@cepalabalanguera.cat)

Beques ESPA

Matrícules relacionades

Per ara, no hi ha matrícules relacionades amb aquests estudis...

Novetats relacionades

Equip docent

 971 73 02 65

cepalabalanguera Logo Conselleria Educació i Formació Professional Logo Conselleria Educació i Formació Professional