Façana de l'escola

ESPA i E. Inicials, Educació Secundària per a persones adultes.


ESPA (INFO)

L’ESPA serveix per a aconseguir un títol equivalent al d’ESO.

Es pot fer tota l’ESPA en 2 anys, perquè cada curs dura 1 quadrimestre (mig curs).

Totes les assignatures que tenguis aprovades de quan vares fer ESO es convaliden.

Si no disposes d’un expedient acadèmic anterior et realitzarem una prova VIA (Valoració Inicial de l’Alumnat). És un examen que ens permetrà conèixer el teu nivell acadèmic i així determinar a quin nivell t’has de matricular.

L’obtenció de l’ESPA (ESO per a adults), a més de millorar la formació bàsica de les persones adultes, la situació professional i la laboral, permet l’accés als estudis de batxillerat i als cicles formatius de grau mitjà de formació professional.

La matrícula és quadrimestral. Els períodes d’inscripció són al setembre i després al febrer. Una vegada començat el curs, la matrícula als nostres ensenyaments segueix oberta: una persona es podrà matricular en aquells cursos amb places disponibles.

La B ofereix els cursos 1r, 2n, 3r, i 4t en horari de vespre; i 3r i 4t en horari de matí


Horaris d’ESPA 23-24

1r ESPA Vespre

Aula 3

TUTOR/A:

HoraDillunsDimartsDimecresDijousDivendres
17:00 – 17:55ANGLÈSMATEMÀTIQUESC. NATURALSCATALÀANGLÈS
17:55 – 18:50ANGLÈSMATEMÀTIQUESC. NATURALSCATALÀNATURALS
18:50 – 19:00
19:00 – 19:55CATALÀC. SOCIALSCASTELLÀSOCIALSMATEMÀTIQUES
19:55 – 20:50CASTELLÀC. SOCIALSCASTELLÀSOCIALSMATEMÀTIQUES

2n ESPA Vespre

Aula 4

TUTOR/A:

HoraDillunsDimartsDimecresDijousDivendres
17:00 – 17:55CASTELLÀC. NATURALSCASTELLÀMATEMÀTIQUESC. SOCIALS
17:55 – 18:50CATALÀC. NATURALSCASTELLÀMATEMÀTIQUESC. SOCIALS
18:50 – 19:00
19:00 – 19:55ANGLÈSMATEMÀTIQUESC. SOCIALSCATALÀC. NATURALS
19:55 – 20:50ANGLÈSMATEMÀTIQUESC. SOCIALSCATALÀANGLÈS

3r ESPA Vespre

Aula 5

TUTOR/A:

HoraDillunsDimartsDimecresDijousDivendres
17:00 – 17:55CATALÀCASTELLÀMATEMÀTIQUESC. SOCIALSCATALÀ
17:55 – 18:50C. SOCIALSCASTELLÀMATEMÀTIQUESC. SOCIALSCATALÀ
18:50 – 19:00
19:00 – 19:55MATEMÀTIQUESANGLÈSC. NATURALSCASTELLÀC. NATURALS
19:55 – 20:50MATEMÀTIQUESANGLÈSC. NATURALSANGLÈSC. NATURALS

4t ESPA Vespre

Aula 2

TUTOR/A:

HoraDillunsDimartsDimecresDijousDivendres
17:00 – 17:55C. NATURALSCATALÀANGLÈSC. NATURALSMATEMÀTIQUES
17:55 – 18:50C. NATURALSCATALÀANGLÈSC. NATURALSMATEMÀTIQUES
18:50 – 19:00
19:00 – 19:55C. SOCIALSCASTELLÀMATEMÀTIQUESC. SOCIALSANGLÈS
19:55 – 20:50C. SOCIALSCASTELLÀMATEMÀTIQUESCASTELLÀCATALÀ

3r ESPA Matí

Aula 5

TUTOR/A:

HoraDillunsDimartsDimecresDijousDivendres
9:00 – 9:55ANGLÈSCATALÀC. SOCIALSC. NATURALSANGLÈS
9:55 – 10:50CASTELLÀCATALÀC. SOCIALSC. NATURALSANGLÈS
10:50 – 11:10
11:10 – 12:05MATEMÀTIQUESC. NATURALSCASTELLÀMATEMÀTIQUESCATALÀ
12:05 – 13:00MATEMÀTIQUESC. NATURALSCASTELLÀMATEMÀTIQUESC. SOCIALS

4t ESPA Matí

Aula 6

TUTOR/A:

HoraDillunsDimartsDimecresDijousDivendres
9:00 – 9:55CATALÀANGLÈS. CATELLÀMATEMÀTIQUESC. SOCIALS
9:55 – 10:50CATALÀANGLÈSCASTELLÀMATEMÀTIQUESC. NATURALS
10:50 – 11:10
11:10 – 12:05C. NATURALSMATEMÀTIQUESC. SOCIALSCATALÀC. NATURALS
12:05 – 13:00C. NATURALSMATEMÀTIQUESC. SOCIALSANGLÈSCASTELLÀ

Ensenyaments Inicials (INFO)

Són dos cursos de durada quadrimestral que serveixen per preparar-te bé per poder cursar ESPA.

ELS HORARIS ES PUBLICARAN EN BREU


Horaris d’Ensenyaments Inicials 23-24

INICIALS 1

HoraDillunsDimartsDimecresDijousDivendres
16:05 – 17:00CLASSECLASSECLASSECLASSE
17:00 – 17:55CLASSECLASSECLASSECLASSE
17:55 – 18:50CLASSECLASSE
TUTOR/A:

INICIALS 2

HoraDillunsDimartsDimecresDijousDivendres
16:05 – 17:00Àmbit Científic-TecnològicÀmbit
Científic-Tecnològic
Àmbit
Comunicació
Àmbit
Comunicació
17:00 – 17:55Àmbit Científic-TecnològicÀmbit
Comunicació
Àmbit
Comunicació
Àmbit
Científic-Tecnològic
17:55 -18:50Àmbit
Científic-Tecnològic
Àmbit
Comunicació
Àmbit
Comunicació
Àmbit
Científic-Tecnològic
TUTOR/A:

Matrícules relacionades

Per ara, no hi ha matrícules relacionades amb aquests estudis...

Novetats relacionades

Equip docent

 971 73 02 65

cepalabalanguera Logo Conselleria Educació i Formació Professional Logo Conselleria Educació i Formació Professional