Orientació

COMPONENTS

D’aquest departament formen part els tutors i tutores de cada un dels grups i la psicopedagoga i orientadora del centre que  és na Paz Barceló.

QUINES SÓN LES SEVES FUNCIONS?

El Departament d’Orientació té entre les seves funcions l’assessorament i suport tant a l’alumnat com al professorat del centre.

 • Respecte al centre i al professorat:
  • Desenvolupament del Pla d’Acció Tutorial
  • Assessorament psicopedagògic
  • Coordinació amb altres institucions de l’entorn.
 • Respecte a l’alumnat del centre:
  • Programes d’intervenció amb grups d’alumnat.
  • Ajuda i assessorament individual.
  • Informació i orientació sobre itineraris educatius i alternatives professionals.

QUÈ M’OFEREIX?

El Departament d’Orientació t’ofereix:

 • El suport del teu tutor o tutora.
 • L’organització d’activitats específiques de tutoria sobre temes d’orientació acadèmica (com organitzar el meu estudi, estratègies d’aprenentatge i tècniques per estudiar, com afrontar els exàmens, millora de les habilitats de comunicació.
 • Assessorament individual per a la teva orientació acadèmica i professional mitjançant el PUNT D’ORIENTACIÓ ACADÈMICA I PROFESSIONAL (POAP),  servei  per atendre, orientar i resoldre les demandes sobre el sistema integrat de qualificacions i formació professional.  Així mateix si ho sol·licites, pot rebre:
 • Suport per l’anàlisi de les teves competències i motivacions per ajudar-te a definir el teu itinerari acadèmic i professional.
 • Orientació per tal de revisar les tècniques que podem fer servir per a la recerca de feina, com afrontar una entrevista de treball, tipus de currículum i altres qüestions relacionades.

COM CONTACTAR-HI

           Dl

         Dm

      Dc

       Dj

        Dv

09:55-10:50

Horari d’atenció a l’alumnat / Punt d’Orientació Acadèmica i Professional POAP

  

09:55-10:50

Horari d’atenció a l’alumnat

09:55-10:50

Horari d’atenció a l’alumnat/ Punt d’Orientació Acadèmica i Professional POAP

11:10-12:05

Horari d’atenció a l’alumnat/

Punt d’Orientació Acadèmica i Professional POAP

11:10-12:05

Horari d’atenció a l’alumnat/ Punt d’Orientació  Acadèmica i Professional POAP

 

11:10-12:05

Horari d’atenció a l’alumnat/ Punt d’Orientació Acadèmica i Professional POAP

11:10-12:05

Horari d’atenció a l’alumnat

12:05-13:00

Horari d’atenció a l’alumnat

12:05-13:00

Horari d’atenció a l’alumnat

 

12:05-13:00

Horari d’atenció a l’alumnat

 
   

13:00-13:55

Horari d’atenció a l’alumnat

 
  

16:55-17:50

Horari d’atenció a l’alumnat

  

18:00-18:55

Horari d’atenció a l’alumnat/ Punt d’Orientació Acadèmica i Professional POAP

18:00-18:55

Horari d’atenció a l’alumnat

18:00-18:55

Horari d’atenció a l’alumnat/ Punt d’Orientació  Acadèmica i Professional POAP

  

18:55-19:50

Horari d’atenció a l’alumnat / Punt d’Orientació Acadèmica i Professional POAP

18:55-19:50

Horari d’atenció a l’alumnat

18:55-19:50

Horari d’atenció a l’alumnat / Punt d’Orientació  Acadèmica i Professional POAP

  

20:00-20:55

Horari d’atenció a l’alumnat