Krempe

L’objectiu principal del projecte és la utilització de la cultura com a element motivador per a l’adquisició de les competències bàsiques (lectura, escriptura, càlcul, etc). Les fotos il·lustren la visita a les instal·lacions en que la institució alemanya gestiona aquest i altres projectes. En aquest destaca la recuperació del Plattdeusche Sprache, un dialecte local, com a element cultural motivador.