KA2. Cultura i Educació

El Cepa La Balanguera torna a participar en un nou projecte KA2 “L’escola secundària popular i una societat civil, des de l’educació cultural fins a un major nivell d’alfabetització”, la descripció del qual s’afegeix al final d’aquest document. El que a continuació es llegeix és el document tal qual es va redactar abans de començar aquest projecte.

El Cepa La Balanguera vuelve a participar en un nuevo proyecto KA2 “La escuela secundaria popular y una sociedad civil, desde la educación cultural hasta un mayor nivel de alfabetización”, cuya descripción se añade al final de este documento. Lo que a continuación se lee es el documento tal cual se redactó antes de empezar este proyecto.

Cepa La Balanguera participates again in a new project KA2 “Popular high school and a civil society, from cultural education to a higher level of literacy”, whose description is added at the end of this document. What follows below is the document as it was written before starting this project.