KA1. Balanguera: Reshaping a School

Aquest és un projecte de mobilitat d’Educació de persones Adultes, anomenat “Balanguera: reconstruint l’escola”, en què tres representants del Centre: la directora, la orientadora i el coordinador del programa Erasmus visitaran dues institucions amb l’objectiu d’aprendre d’elles i d’intentar aplicar a la nostra escola allò que s’hagi après a les visites.