Itzehoe

Després de la primera de les reunions a Roma, es va fer  la primera de les mobilitats formatives del projecte “ICT: the way it’s done in Europe”. Akademie für Gesundheits- und Sozialberufe (AGS) és la institució alemanya que ens va acollir els passats dies 11, 12 i 13 de desembre. Es troba a Itzehoe, una ciutat propera a Hamburg. Entre les seves activitas destaca la variada oferta de cursos de Formació Professional. Durant les jornades se’ns va donar a conèixer els diferents departaments de la institució i la tecnologia informàtica que utilitzen. Aquestes fotos ilustren la visita.

Después de la primera de las reuniones en Roma, se hizo la primera movilidad formativa del proyecto “ICT: the way it s done in Europe”. Akademie für Gesundheits- und Sozialberufe (AGS) es la institución alemana que nos acogió los pasados días 11, 12 y 13 de diciembre. Se encuentra en Itzehoe, una ciudad cercana a Hamburgo. Entre sus actividades destaca la variada oferta de cursos de Formación Profesional. Durante las jornadas se nos dio a conocer los diferentes departamentos de la institución y la tecnología informática que utilizan. Estas fotos ilustran la visita

After the kick-off meeting in Rome, the first training mobility of the project “ICT: the way it was done in Europe” was held. Akademie für Gesundheits- und Sozialberufe (AGS) is the German institution which hosted us from December 11th to 13th. It is located in Itzehoe, a city close to Hamburg. Their educational offer includes a wide range of Vocational courses. During the jobsahdowing we were introduced to the different departments of the institution and the computer technology they use. These photos illustrate the visit