Horari general

Si bé l’horari que està obert el centre varia d’un dies a altres, el més general és el següent:

  • Matí: 8:00 – 15:00 h
  • Vespre: 16:00 – 21:50 h

L’horari de secretaria és el següent:

  • Dilluns: 15:30h a 17:30h
  • Dimecres: 15:30h a 17h
  • Dimarts i Dijous: 10h a 12h