El centre

El Centre d’Educació de Persones Adultes La Balanguera és un centre de titularitat pública de la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern Balear.

El CEPA La Balanguera està situat des del curs 2011-2012 al carrer Ramiro de Maeztu, 2, DP 07013 Palma de Mallorca. Abans estàvem en el carrer Rafel Rodríguez Méndez, 14.

El centre disposa de secretaria. Una vegada acabada la matrícula, l’horari és el següent:

–  Dilluns i dimecres de 16:30 a 18:30 h 

 – Dimarts i divendres de 10 a 12 h

També disposam d’una biblioteca per a l’ús dels nostres alumnes i de  tots els projectes educatius: PEC, PCC, PL.

L’equip directiu del centre el formen:

Directora: Maria Solana Tomàs

Cap d’Estudis: Mateu Colom Palmer

Cap d’Estudis Adjunt: Bernat Rigo Cabrera

Secretari: Llorenç Gelabert Quetgles

Les dades de contacte són:971 73 02 65  

  971 73 29 71  

  cepalabalanguera@educaib.eu