Departaments

Als centres d’adults existeixen quatre departaments segon els quatre àmbits de coneixement, que són:

Comunicació: inclou les tres llengües: Català, Castella i Anglès.

Cientificotecnològic: inclou els àmbits de Ciències Naturals, Matemàtiques i Informàtica.

Socials: àmbits de Geografia i Historia.

Orientació: forma part d’aquest departament tots els tutors.

El CEPA La Balanguera té el cicle de grau mitjà de Perruqueria i Estètica Capil·lar, per tant també és un departament.

L’Equip d’Inicials si bé no és pròpiament dit un departament, té un coordinador que forma part de la Comissió de Coordinació Pedagògica com la resta dels caps de departament.