Comunicació

Els/Les professors/es del departament de Comunicació del CEPA La Balanguera imparteixen els tres camps de coneixements següents:

• Català

• Castellà

• Anglès

 

CATALÀ

» Català a pre-ESPA i a tots els nivells d’ESPA

» Preparació per a les proves oficials de Llengua Catalana (nivells A, B i C), en horari de vespre

» Acolliment lingüístic

» Llengua Catalana al curs de preparació per a l’accés als Cicles Formatius de Grau Superior de Formació Professional

» Llengua Catalana al curs de preparació per a l’accés a la Universitat per als majors de 25 anys

» Literatura al curs de preparació per a l’accés a la Universitat per als majors de 25 anys

» Comentari de text al curs de preparació per a l’accés al Universitat per als majors de 25 anys

 

CASTELLÀ

Les matèries que s’imparteixen des del departament són:

–     » Castellà a pre-ESPA i a tots els nivells d’ESPA

» Llengua Castellana al curs de preparació per a l’accés als Cicles Formatius de Grau Superior de Formació Professional

» Llengua Castellana al curs de preparació per a l’accés a la Universitat per als majors de 25 anys

» Castellà per a estrangers: dos nivells

 

ANGLÈS

Les matèries que s’imparteixen des del departament són:

» Anglès a tots els nivells d’ESPA

» Llengua  Anglesa al curs de preparació per a l’accés als Cicles Formatius de Grau Superior de Formació Professional

» Llengua Anglesa  al curs de preparació per a l’accés a la Universitat per als majors de 25 anys

» Cursos d’Anglès: bàsic, mitjà i superior

  

Els membres del departament van elaborant materials didàctics adaptats als nivells que imparteixen.

Programació departament de Comunicació.