Cientificotecnològic

Els/Les professors/es del departament Cientificotecnològic del CEPA La Balanguera imparteixen els camps de coneixements següents:

• Ciències Naturals

• Matemàtiques

• Informàtica

CIÈNCIES NATURALS

Les matèries que s’imparteixen des del departament són:

» Ciències naturals a pre-ESPA i a tots els nivells d’ESPA

» Biologia i Ciències de la Terra i Mediambientals al curs de preparació per a l’accés als Cicles Formatius de Grau Superior de Formació Professional

» Biologia al curs de preparació per a l’accés a la Universitat per als majors de 25 anys

 

 MATEMÀTIQUES

Les matèries que s’imparteixen des del departament són:

» Matemàtiques a pre-ESPA i a tots els nivells d’ESPA

» Matemàtiques al curs de preparació per a l’accés als Cicles Formatius de Grau Superior de Formació Professional

» Tecnologia de la Informació i Comunicació al curs de preparació per a l’accés als Cicles Formatius de Grau Superior de Formació Professional

» Matemàtiques al curs de preparació per a l’accés a la Universitat per als majors de 25 anys

 

INFORMÀTICA

S’imparteixen tres nivells d’informàtica (nivell d’usuari): iniciació, bàsic i intermedi en horari de matí i vespre.


Els membres del departament van elaborant materials didàctics adaptats als nivells que s’imparteixen, per la qual cosa existeix una coordinació entre tots els professors d’un mateix nivell per unificar criteris de qualificació, continguts, tipus/models d’exàmens i metodologia.

 

Programació departament Cientificotecnològic.