Bolonia

El CEPA La Balanguera ha rebut finançament per a visitar dues institucions amb l’intenció  d’aplicar a la nostra escola el que s’hagi après durant les visites. Aquestes fotos documenten les reunions que mantinguérem amb els responsables dels diferents departaments de You Net, una ONG italiana molt activa en el camp de la Joventut i de la Formació Professional, durant la primera de les visites. Les fotos mostren  la seu de la institució, a Bolònia.

 A conseqüència de la visita, estam considerant la possibilitat de participar en el programa Youth Exchange, que permetria a alguns dels nostres alumnes participar en una trobada amb joves de diferents països europeus. Una altra de les possibilitats que s’obren a rel de la visita, és la presentació d’un projecte per a enviar als nostres alumnes de Perruqueria i Imatge Personal a fer les pràctiques a Itàlia.

El CEPA La Balanguera ha recibido financiación para visitar dos instituciones con la intención de aplicar en nuestra escuela lo que se haya aprendido durante las visitas. Estas fotos documentan las reuniones que mantuvimos con los responsables de los diferentes departamentos de You Net, una ONG italiana muy activa en el campo de la Juventud y de la Formación Profesional, durante la primera de las visitas. Las fotos muestran la sede de la institución, en Bolonia.

  A consecuencia de la visita, estamos considerando la posibilidad de participar en el programa Youth Exchange, que permitiría a algunos de nuestros alumnos participar en un encuentro con jóvenes de diferentes países europeos. Otra de las posibilidades que se abren a raíz de la visita, es la presentación de un proyecto para enviar a nuestros alumnos de Peluquería e Imagen Personal a hacer las prácticas en Italia.

CEPA La Balanguera has been granted to visit two institutions with the intention of applying what we learnt during the visits to our school. The photos document the meetings we held with those responsible for the different departments of You Net, an Italian NGO. very active in the field of Vocational Training and Youth, during the first of the visits to the headquarters of the institution in Bologna.

   As a result of the visit, we are considering the possibility of participating in the Youth Exchange program, which would allow some of our students to participate in a meeting with young people from all over Europe Another line of work which opens for us is sending our Hairdressing and a Personal Image students to Italy for an internship.