Altres informacions: Matrícula, SOIB, …

Matrícula

La matrícula als centre d’adults i en concret al nostre centre s’organitza de la manera següent:

Mes de setembre: és el període ordinari on es fan totes les matrícules (Inicials, ESPA, proves d’accés, Llengües, Informàtica, …). La matrícula per estudiar el cicle de grau mitjà de Perruqueria comença més o manco a partir de la segona quinzena del mes d’agost i continua els primers dies de setembre.

Tots els cursos tenen una durada d’un any acadèmic (octubre-juny) o fins que es realitzin els corresponents exàmens (proves d’accés als cicles de grau superior i la universitat per als majors de 25 anys).  

L’ ESPA (Educació Secundària per a Persones Adultes) s’organitza de forma quadrimestral, de tal manera que en un curs acadèmic es fan dos cursos. Els cursos s’imparteixen d’octubre fins a gener (1r quadrimestre) i de febrer a juny (2n quadrimestre).

Mes de febrer: sobre la primera-segona setmana del mes de febrer s’obri un nou període de matrícula, exclusivament per a persones que volen estudiar ESPA. És el període de matrícula del segon quadrimestre.

▶ Nuevos cursos de acogida lingüística  de Castellano para extranjeros. Hay dos nuevos grupos en los siguientes horarios:

  1. a) Lunes y miércoles de16:00 a 18:00 h (nivel I).
  2. b) Martes y jueves de 16:00 a 18:00 h (nivel II).

El grupo a) es de iniciación o inicial. El grupo b) es básico.

Para matricularse hay que pedir CITA PREVIA en esta misma página web en el horario de secretaria.

▶ New Spanish for foreigners linguistic reception groups

There are 2 groups:

  1. a) Mondays and Wednesdays 16:00-18:00
  2. b) Tuesdays and Thursdays 16:00-18:00

The first group (a) is an introductory one. The second one (b) is a basic level.

To enrol the courses, it is necessary to make an appointment through this webpage.

Segones oportunitats als centres d'adults: