Sortides i excursions

L’Associació d’Alumnes del CEPA La Balanguera organitza sortides i excursions a diferents lloc de Mallorca. Temps enrere s’organitzaven viatges a la península. L’habitual és fer almanco una excursió cada curs, al voltant de la primavera.

A través de nostra pàgina web , secretaria, professors, s’ informarà  quina sortida està prevista i què s’ha de fer per anar-hi.