Activitats de l’associació

L’associació d’alumnes del CEPA La Balanguera organitza cursos d’ampliació cultural, ocupacional, i d’oci i temps lliure. Pertanyan a l’associació tots els alumnes matriculats en el nostre centre i que paguen la quota de l’activitat en la qual estan matriculats.

El període normal de matrícula és a finals de setembre, però si queden places lliures es poden matricular al llarg del curs. Per matricular-se fora del termini s’ha de passar per secretaria. L’horari de secretaria és el següent: 

– Dilluns i dimecres de 16:30 a 18:30 h.

– Dimarts i divendres de 10 a 12 h.

El preu és el següent: matrícula 35 € més 40 € per cada activitat (només es fa un únic pagament anual).