Proves d’accés

En aquesta pàgina trobareu  informació sobre les proves d’accés als cicles formatius de grau superior (CFGS) i al curs de preparació per l’accés a la universitat per a  majors de 25 i 45 anys.

A més en aquesta pàgina publicarem les notícies relacionades amb aquestes proves.

Notícies accés Grau Superior

Notícies accés Universitat

Us deixam l’enllaç on trobareu tota la informació de la prova: Proves d’accés CFGSuperior 2021

PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT PER ALS MAJORS DE 25/45 ANYS 2021

Matrícula de la prova: del 22 de gener al 4 de febrer de 2021

Llista provisional d’admesos i exclosos: 17 de febrer de 2021

Període d’al·legacions: els dies 18 i 19 de febrer de 2021

Llista definitiva d’admesos i exclosos: 24 de febrer de 2021

Data i lloc de la prova: Els dies 26 i 27 de març de 2021

A Palma, a l’edifici Gaspar Melchor de Jovellanos.

A Menorca, a la Seu de la Universitat.

A Eivissa, a la Seu de la Universitat.

Us deixam l’enllaç on trobareu tota la informació de la prova: accés UIB majors 25/45 any 2021