Ensenyaments no reglats

TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ

  • INFORMÀTICA I. Nivell Iniciació. Horari matí i vespre
  • INFORMÀTICA I. Nivell Bàsic. Horari vespre
  • INFORMÀTICA II. Nivell Intermedi. Horari matí i vespre

LA DURADA SERÀ DE TOT UN CURS ESCOLAR  (OCTUBRE-JUNY)  

 

PREPARACIÓ PROVES D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR (TORN MATÍ) 

Preparació per a les proves que la Conselleria d’Educació convoca anualment perquè les persones majors de 18 anys que no han cursat batxillerat puguin accedir als cicles formatius de grau superior. Es preparen les tres assignatures comunes: català, castellà, anglès i dues assignatures específiques de cada un dels grups en funció del cicle a que cada persona vulgui accedir. 

 

PREPARACIÓ PROVES D ´ACCÉS A LA UNIVERSITAT PER A MAJORS DE 25 ANYS

 (TORN MATÍ) 

Preparació per a les proves que la UIB convoca anualment perquè les persones majors de 25 anys que no han cursat batxillerat puguin accedir als estudis universitaris.

Es preparen els quatre exercicis de la part comuna: comentari de text, català, castellà, anglès i les dues assignatures de la part específica en funció de la carrera a la qual es vol accedir. 

 

  

LLENGÜES

Preparació de proves d’avaluació i certificació de coneixements de català

(Horari d’horabaixa)

  • Català A2.
  • Català B1 i B2.
  • Català C1/C2. 

Cursos d’Anglès de diferents nivells:

Anglès Elemental (Matí)

Preintermedi (Vespre)

Intermedi (Vespre)

Intermedi Superior (Vespre)

        

Castellà per a estrangers: 

         2 grups en horari de matí i vespre

 

 

A més de tot això, l’Associació d’Alumnes del CEPA La Balanguera  ofereix cursos d’Anglès, Informàtica i moltes activitats d’oci. Consultau l’oferta que fa l’Associó d’Alumens en el següent enllaç: Oferta-Associació-2019-20