KA2. Cultura i Educació

“Folk high school and a civil society – from cultural education to Increased level of literacy” “L’escola secundària popular i una societat civil, des de l’educació cultural fins a un major nivell d’alfabetització”, és el títol de el nou projecte del nostre Centre. Els nostres socis són vells coneguts d’altres projectes anteriors: Polskie Uniwersytety Ludowe PUL (POLÒNIA), SEND (ITÀLIA) i VHS (ALEMANYA)

L’any 2018 va ser declarat Any del Patrimoni Cultural per la Comissió Europea (Eyck – Any Europeu del Patrimoni Cultural). En l’Estratègia de desenvolupament cultural 2004-2020 s’observa que la participació en la cultura és un dels aspectes de desenvolupament socioeconòmic. Durant les converses amb els nostres socis estrangers, es va decidir que aquest és un bon moment per presentar un projecte. Més encara perquè a cada país d’on provenen els nostres socis, hi ha problemes similars en relació amb la participació de la cultura en els currículums i amb el baix nivell de competències bàsiques. Segons PIAAC, més del 16% dels adults europeus presenten seriosos problemes per a la seva adquisició.

Les quatre institucions semblen coincidir en el diagnòstic dels següents problemes, la solució ens porta a abordar aquest projecte.

  1. Molt pocs estudiants interessats en l’oferta educativa tal com està plantejada.
  2. Hi ha una reticència dels educadors a la novetat, una por al desconegut que dificulta la innovació.
  3. Dificultat en l’adquisició de les competències bàsiques.
  4. Manca d’oferta educativa que promogui l’idioma i la cultura de país entre la població estrangera.

Així doncs, els objectius principals del nostre projecte, en els quals ens preocupem especialment nosaltres i els nostres socis són:

  1. Augmentar el nombre de participants en cursos per a l’adquisició de les competències bàsiques
  2. Expandir l’oferta educativa tenint en compte les necessitats de la comunitat local.
  3. Animar el professor a introduir noves solucions educatives: incorporar continguts culturals en l’educació per a la millora de les competències bàsiques.
  4. Organització de cursos pilot sobre competències bàsiques a través de l’educació cultural.
  5. La dimensió internacional d’aquest projecte permetrà als participants verificar les seves habilitats i aprendre noves mètodes de treball amb estudiants.
  6. Gràcies als viatges i als reunions en l’àmbit de el projecte, els mestres de totes les institucions associades augmentaran la seva pròpia consciència cultural dels països / regions associats (Espanya, Itàlia, Alemanya i Polònia)

i enriquiran el seu propi “taller”.

 

Essent l’anglès la llengua del projecte, esperem que els nostres professors millorin les seves habilitats lingüístiques. A més a més, al participar en reunions juntament amb professors d’altres països, adquiriran coneixements relacionats amb la cultura d’aquests països. Tendran també l’oportunitat de d’intercanviar experiències amb altres educadors relacionats amb l’educació cultural en diferents països. Tals reunions certament contribuiran a millorar les competències interpersonals i les habilitats de treball en equip.

 

Després de la finalització de el projecte “L’escola secundària popular i una societat civil, des de l’educació cultural fins a un major nivell d’alfabetització”, els mestres de les nostres escoles estaran molt millor preparats augmentar el percentatge d’alumnes de les escoles d’adults, i de reduir el fracàs en l’adquisició de competències bàsiques.