INTRODUCCIÓ

El CEPA La Balanguera torna a participar en un nou projecte KA2 “L’escola secundària popular i una societat civil, des de l’educació cultural fins a un major nivell d’alfabetització”, la descripció del qual s’afegeix al final d’aquest document. El que a continuació es llegeix és el document tal qual es va redactar abans de començar aquest projecte.

EL CEPA LA BALANGUERA participa en l’actualitat en dos projectes Erasmus +. La durada d’ambdós projectes és de dos anys i inclou els períodes acadèmics 2016/7 i 2017/8.

El primer d’ells és un projecte de mobilitat d’Educació de persones Adultes (KA1), anomenat “Balanguera: reconstruint l’escola”, en què tres representants del Centre: la directora, la orientadora i el coordinador Erasmus visitaran dues institucions amb l’objectiu d’aprendre d’elles i d’intentar aplicar a la nostra escola allò que s’hagi après a les visites.

El segon projecte és una Associació Estratègica orientada al camp de l’educació de persones adultes (KA2), anomenat “Noves tecnologies: el que es fa a Europa”. L’objectiu és que cada un dels socis aporti la seva experiència en noves tecnologies, de manera que la resta pugui beneficiar-se’n. Hi participen tres professors del Centre que introduiran  la plataforma Edmodo a la resta  i aprendran dels nostres socis alemanys, italians i polonesos, als quals visitarem durant aquest curs escolar i el següent. La resta de professors podrà fer la seva aportació quan ens visitin el proper mes de maig.

 (KA1) “Balanguera: reconstruint l’escola”

Les dues institucions a visitar són YouNet, una ONG italiana molt activa en el camp de la joventut i de la Formació Professional. La majoria dels nostres alumnes tenen edats compreses entre els 18 i els 25 anys i ens interessa saber què es pot fer en aquest camp, en el marc dels projectes Erasmus +, amb la intenció de posar en marxa en el futur  algun projecte en aquest àmbit. D’altra banda, tenen experiència en la gestió de períodes de pràctiques de Formació Professional, la qual cosa és especialment interessant per al nostre centre ja que disposem d’un Cicle Formatiu de Perruqueria i Imatge Personal. A partir de la visita realitzada el passat mes de novembre el 2016 a la seu de YouNet a Bolonya, s’obre la possibilitat d’enviar a alguns dels nostres alumnes a perruqueries i centres de bellesa italianes perquè realitzin les seves pràctiques durant un període comprès entre un i tres mesos.

Quant a la segona institució, Het-Perspectief, una escola d’adults radicada a Flandes (Bèlgica), ens enfrontem a una situació diferent. Els canvis organitzatius que s’han produït en la coordinació de programes Erasmus i en la mateixa direcció del Centre han fet que es replantegessin la participació en el projecte. El passat mes de novembre 2016 ens van notificar el seu desig de no prendre part en ell, la qual cosa fa impossible la visita. Des de llavors estem buscant nous socis amb característiques similars. En síntesi, es tractaria d’escoles d’adults que incorporin en la seva oferta educativa l’ensenyament de llengües estrangeres i educació secundària per a adults.

(KA2) “Noves tecnologies: el que es fa a Europa”.

El segon dels projectes no es centra en la mobilitat del personal docent amb fins formatius sinó que es tracta d’una Associació Estratègica dissenyada per al coneixement i difusió de la tecnologia aplicada al món de l’educació. Els participants en el projecte són institucions actives en el camp d’educació d’adults de Palerm (Itàlia), Itzehoe (Alemanya), Palma de Mallorca (Espanya) i Zlotow (Polònia). El projecte subvenciona 10 mobilitats, de les quals, la primera, a Roma i per assistir a la reunió de coordinació, definició d’objectius, calendari i altres qüestions organitzatives i de gestió, ja s’ha realitzat. Les tres següents es van realitzar entre els dies 11 i 13 del present mes de desembre de 2016, a la ciutat de Itzehoe. En ella se’ns va presentar a la resta de socis les eines tecnològiques utilitzades per l’escola. Vam poder gaudir també d’una visita exhaustiva de les instal·lacions i d’una exposició de l’oferta educativa de la institució.

La següent reunió tindrà lloc al maig i en ella, la nostra escola serà la institució amfitriona. El format serà molt semblant al que es descriu en l’apartat anterior: visita al Centre, exposició de la nostra oferta educativa i presentació de les eines usades, amb especial èmfasi en la plataforma Edmodo. Les següents sis mobilitats es realitzaran durant el curs 2017/8 a les ciutats de Palermo i Zlótow.

KA2 “L’escola secundària popular i una societat civil, des de l’educació cultural fins a un major nivell d’alfabetització”.

“Folk high school and a civil society – from cultural education to Increased level of literacy” “L’escola secundària popular i una societat civil, des de l’educació cultural fins a un major nivell d’alfabetització”, és el títol de el nou projecte del nostre Centre. Els nostres socis són vells coneguts d’altres projectes anteriors: Polskie Uniwersytety Ludowe PUL (POLÒNIA), SEND (ITÀLIA) i VHS (ALEMANYA)

L’any 2018 va ser declarat Any del Patrimoni Cultural per la Comissió Europea (Eyck – Any Europeu del Patrimoni Cultural). En l’Estratègia de desenvolupament cultural 2004-2020 s’observa que la participació en la cultura és un dels aspectes de desenvolupament socioeconòmic. Durant les converses amb els nostres socis estrangers, es va decidir que aquest és un bon moment per presentar un projecte. Més encara perquè a cada país d’on provenen els nostres socis, hi ha problemes similars en relació amb la participació de la cultura en els currículums i amb el baix nivell de competències bàsiques. Segons PIAAC, més del 16% dels adults europeus presenten seriosos problemes per a la seva adquisició.

Les quatre institucions semblen coincidir en el diagnòstic dels següents problemes, la solució ens porta a abordar aquest projecte.

  1. Molt pocs estudiants interessats en l’oferta educativa tal com està plantejada.
  2. Hi ha una reticència dels educadors a la novetat, una por al desconegut que dificulta la innovació.
  3. Dificultat en l’adquisició de les competències bàsiques.
  4. Manca d’oferta educativa que promogui l’idioma i la cultura de país entre la població estrangera.

Així doncs, els objectius principals del nostre projecte, en els quals ens preocupem especialment nosaltres i els nostres socis són:

  1. Augmentar el nombre de participants en cursos per a l’adquisició de les competències bàsiques
  2. Expandir l’oferta educativa tenint en compte les necessitats de la comunitat local.
  3. Animar el professor a introduir noves solucions educatives: incorporar continguts culturals en l’educació per a la millora de les competències bàsiques.
  4. Organització de cursos pilot sobre competències bàsiques a través de l’educació cultural.
  5. La dimensió internacional d’aquest projecte permetrà als participants verificar les seves habilitats i aprendre noves mètodes de treball amb estudiants.
  6. Gràcies als viatges i als reunions en l’àmbit de el projecte, els mestres de totes les institucions associades augmentaran la seva pròpia consciència cultural dels països / regions associats (Espanya, Itàlia, Alemanya i Polònia)

i enriquiran el seu propi “taller”.

Essent l’anglès la llengua del projecte, esperem que els nostres professors millorin les seves habilitats lingüístiques. A més a més, al participar en reunions juntament amb professors d’altres països, adquiriran coneixements relacionats amb la cultura d’aquests països. Tendran també l’oportunitat de d’intercanviar experiències amb altres educadors relacionats amb l’educació cultural en diferents països. Tals reunions certament contribuiran a millorar les competències interpersonals i les habilitats de treball en equip.

Després de la finalització de el projecte “L’escola secundària popular i una societat civil, des de l’educació cultural fins a un major nivell d’alfabetització”, els mestres de les nostres escoles estaran molt millor preparats augmentar el percentatge d’alumnes de les escoles d’adults, i de reduir el fracàs en l’adquisició de competències bàsiques.