Llei d’Hondt 2018-2019 1Q

ELECCIONS GENERALS juny 2016 i els alumnes de MATEMÀTIQUES del curs 18-19 del CEPA LA BALANGUERA

La fórmula matemàtica de les eleccions. La fórmula D’Hondt

A Espanya, el sistema electoral es regeix per la Llei Orgànica del Règim Electoral General (LOREG) aprovada el 1985. Aquesta norma diu que hi ha 52 circumscripcions electorals: una per cada província espanyola més les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla.

La fórmula matemàtica que determina el repartiment d’escons en les eleccions al Congrés dels Diputats és la fórmula D’Hondt, ideada a la fi del segle xix pel jurista belga Victor D’Hondt.

Aquest mètode determina els escons que obté un partit polític en funció dels vots que aconsegueix a cada circumscripció. A més a més, existeix una barrera electoral del 3% que exigeix que un partit obtingui almenys el 3% dels vots per poder accedir al Congrés.

La fórmula D’Hondt és el sistema electoral més utilitzat del món i s’aplica a països com Espanya, França o Portugal, però no és l’únic: cada sistema s’adapta als trets polítics del govern de cada país.

L’aritmètica electoral juga un paper molt important durant la campanya i els partits intenten aprofitar al màxim les variables de la fórmula D’Hondt per aconseguir els seus objectius electorals.

Els alumnes de Matemàtiques (1Q matí) del CEPA La Balanguera del curs 2018-2019, han realitzat un treball per grups i per províncies per tal d’estudiar els resultats de les eleccions generals de juny de 2016 i valorar les diferències si el repartiment d’escons s’hagués fet amb el mètode de Sainte-Laguë.

Alguns dels treballs es poden veure reflectits a les següents imatges:

ENHORABONA!

 novembre 2018