Llei d’Hondt 2017-2018 2Q

ELECCIONS GENERALS JUNY 2016 I ELS ALUMNES DEL CEPA LA BALANGUERA

La nostra societat es configura com un espai d’anàlisi i reflexió sobre el món que ens envolta. Per tal d’analitzar els diferents règims polítics del món, la constitució espanyola actual, els drets i deures dels ciutadans, conèixer la llei electoral i entendre el repartiment de diputats segons la llei d’Hondt i com hagueren estat amb el mètode de Sainte-Laguë, els departament  de socials ha organitzat una activitat al Parlament  i el departament cientificotecnològic s’ha afegit amb l’objectiu d’entendre les notícies relacionades amb la nostra constitució, l’àmbit electoral i al mateix temps, relacionar les matemàtiques amb la vida quotidiana.

El diumenge 26 de juny de 2016 es van celebrar eleccions generals a Espanya per escollir les Corts Generals del país. Els 36.518.100 ciutadans amb dret a vot, 34.597.844 residents al país i 1.920.256 a l’estranger, van ser cridats a decidir la renovació dels 350 escons del Congrés dels Diputats i els 208 d’elecció directa del Senat. Després d’aquestes eleccions començà la XII legislatura de les Corts Generals.

Inicialment na Teresa Leal, professora del departament de socials, prepara una sortida al Parlament amb els seus alumnes del mòdul. A la visita s’afegeixen na Maite Gamundi, professora del departament cientificotecnològic, i els seus alumnes de matemàtiques.

A partir dels resultats de les eleccions generals  de juny de 2016, els alumnes de matemàtiques de 4t ESPA del CEPA LA Balanguera  realitzen un estudi per províncies.  Cada grup elegeix una província i  estudia la distribució de diputats segons el partit polític que va participar en les eleccions generals de 2016. Desprès comparen els resultats de les eleccions si s’hagués fet  amb el mètode de Sainte-Laguë en lloc del mètode actual (Llei d’Hondt) i fan la valoració de les diferències obtingudes amb cadascun. El resultat de l’activitat queda reflectit en aquestes imatges.